بازدید از نمایشگاه

ویژگی های بازدید از نمایشگاه
پلتفرم VR Expo یکی از جدیدترین بستر های نمایشگاه های مجازی است که با استفاده از تکنولوژی مدرن تجارت در دنیای مجازی و حقیقی را به هم متصل می کند. این پلت فرم ابزار و خدمات مجازی را در اختیار غرفه داران قرار می دهد.


چرا چرا پلتفرم VR Expo برای شرکت در نمایشگاه مجازی مناسب است. :

  • آشنایی با برند های جهانی
  • دسترسی مستقیم به بازار کسب و کار بین المللی
  • گفتگو رو در رو بازدید کنندگان با مشارکت کنندگان
  • صرفه جویی در هزینه های سفر ، تدارکات و ...
  • دسترسی به غرفه داران برتر جهان